Välkommen

Välkommen 2018-01-29T15:07:13+00:00

Följ oss på Facebook

Här får du veta vad som händer på BoråsRegionens Vuxenutbildning.

 

Miljoner till yrkesutbildningar i Borås

Skolverket har beviljat Vuxenutbildningen i Borås stad 42 miljoner kronor i statsbidrag. Det är en ökning från 22 miljoner kronor förra året. Pengarna är avsedda att stärka de gymnasiala yrkesutbildningarna inom Boråsregionens vuxenutbildning, BRvux.
– Det här gör det möjligt för oss att erbjuda de utbildningar som näringslivet i vår region efterfrågar, säger Anita Lomås.

För oss på BRvux kommer tillskottet bland annat att innebära fler platser på yrkesutbildningarna. Det gäller inte minst för de yrkesgrupper som det råder stor efterfrågan på, som svetsare, sjuksköterska och kock.

Vad vill du bli?

  • Vi erbjuder över 40 yrkesutbildningspaket inom områden som vi vet är efterfrågad på arbetsmarknaden.
  • Alla utbildningar är avgiftsfria
  • Du har rätt till studiemedel

Nästa ansökningsperiod är 15/1-15/2 och start är 3/4 2018.

Ansökningsperioder 2018

Under 2018 har vi fem starter.

Start                  Sökperiod

v 4                       22/11-3/12 2017

v 14                     15/1-15/2 2018

v 25                     15/3-30/4 2018

v 36                     15/3-15/5 2018

v 46                     15/8-30/9 2018

Bli matchad mot arbetsmarknaden

Vägledning och hjälp

Du är varmt välkommen att vända dig till studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.