Jesper Wasling – kommunikatör med bred yrkeserfarenhet 2016-10-12T15:45:38+00:00

loggo brvux nyhetsbrev

BRVUX NR 3 2016 jesper wasling sweden 2016

RUBRIK JONAS NR 3 BRVUX JUNI 2016


– Vi har kul på jobbet, tycker Vuxen­utbild­ningens kommuni­katör Jesper Wasling. Foto Peder Persson.

Jesper Wasling är sedan tre månader Vuxen­ut­bild­ningens kommunikatör.
– Mitt arbete är att kommuni­cera utbildnings­frågor. Just nu är det starkt fokus på ansökningar till höstens kurser, framförallt till den gymna­si­ala vuxen­ut­bild­ningen samt Yrkeshögskolan, säger Jesper Wasling. I arbetet ingår också att medverka till utökad intern­infor­mation inom organi­sationen.

– Vi har en bredd som ställer krav på att så många som möjligt håller sig uppdaterade med vad som händer nu och framöver.

– Jag har också kontakt med elever. Jag vill veta vad de tycker och tänker samtidigt som Vuxenutbildningen skall informera om det som de bör känna till.

Jesper Wasling, 48 år, är uppvuxen i Borås, Stockholm, Skövde och Sundsvall. Han har två barn och bor med sin familj i Borås. Ur Jespers CV läser man Sven Eriksonsgymnasiet i Borås, idéhistoria, statskunskap och historia vid Göteborgs Universitet därefter journalistutbildning. Han har en bred yrkes­erfarenhet som journa­list, copywriter, kommunikatör och webbbyrå.

– Att arbeta med utbildning är kul. Utbildning är ett bra sätt att få människor att växa och det känns spännande att få vara en del av det.

– Jag riktar en tanke till min morfar som var typograf på bokförlaget Svalan. Han definierade rikedom med att ha böcker i sitt hem och utbildning i sin ryggsäck.