Fastighetsskötare

Fastighetsskötare 2018-01-12T11:12:28+00:00

Fastighetsskötare 1300 poäng

Anmälningskod MOFSKGB BR   

  • Utbildningsort, Göteborg
  • Heltidsstudier ca 50 veckor
  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2. 

Fastighetsskötsel är mer än att vara vaktmästare. Dagens fastigheter kräver underhåll på ett annat sätt är förr. Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten.

Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Upplägg

Teoretisk undervisning samt APL (praktik).

Efter utbildningen

Du jobbar med allt inom fastighetsskötsel både inom- och utomhus.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utbildningen genomförs av
Movant
Petra Rydbacken, verksamhetsansvarig
0725-367 220, petra.rydbacken@movant.se

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Notera

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur, dina arbetskläder och ev. skyddsutrustning. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. Praktikplatser kan förekomma en bit från Borås och du står själv för eventuella resekostnader.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Systemuppbyggnad SYSSYT0 100
Värmelära SYSVÄM0 100
Luftbehandling VETLUFO 100
Fastighetsservice – VVS FASFAE0 100
Verktygs – materialhantering VEKVEK0 100
Fastighetsservice – byggnader FASFAS0 100
Praktisk ellära ELLPRA0 100
Elkraftteknik ELRELF0 100
Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100
Fastighetskommunikation FAFFAT0 100
Fastighetsservice — ytor FASFAV0 100
Yttre miljö – anläggningar YTTYTR0 100
Totalt 1300


För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.