Från jobbdröm till drömjobb VVS-utbildning i Göteborg 2018-01-22T18:21:54+00:00

– Det blev bättre än vi hade förväntat oss, säger elever vid Movants VVS-utbildning i Göteborg. Foto Petra Rydbacken.

Utbildningsföretaget Movant bedriver utbildning på tretton orter i Sverige. På VVS-utbildningen i Göteborg har man 43 elever som under cirka ett år studerar värme, ventilation och sanitet. Den största delen handlar om rör men man får också kunskap inom el, svets, service och bemötande.

– Vi har intag flera gånger per år och eleverna kommer mestadels från Göteborg och Boråsområdet, säger rektor Petra Rydbacken. Utbildningen startar med ett individuellt samtal för att kartlägga varje elevs studie- och läsvana. Därefter gör man tillsammans upp en individuell studieplan. Utbildningen är på ett år men varje elev har möjlighet att påverka sin egen studietakt. Den snabbaste hittills blev klar inom tio månader och det finns elever som studerar ett och ett halvt år. Oavsett studielängd får man samma kunskaper och skolans mål är att samtliga elever ska gå ut till ett arbete.

– Varje elev praktiserar sexton veckor på arbetsplats uppdelat på två perioder. Den längre praktiken ligger sent i utbildningen då vi ser att det finns stora möjligheter att därefter få anställning på praktikplatsen. Vi ligger extremt högt på jobbträff så det funkar i nio fall av tio, säger utbildningskoordinator Monika Rossing.

– VVS är ett bristyrke där möjlighet till arbete efter utbildning är stor. På skolan betonar vi att förutom att kunna sitt yrke är det viktigt att komma i tid, lägga mobilen, vara en i laget och göra sitt bästa, avslutar Petra Rydbacken.

Länk till Movant