Lärling, eget val + svenska som andraspråk/sfi

Lärling, eget val + svenska som andraspråk/sfi 2018-01-12T12:46:55+00:00

 

Lärlingsutbildning 

Med svenska som andraspråk/Sfi

Anmälningskod LÄRLSV BR

  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2.

Har du yrkeskunskaper genom studier eller har du längre yrkeserfarenhet från ditt hemland genom arbete? Nu har du möjlighet att söka en lärlingsutbildning inom ditt yrkesområde.

Din utbildning sker till största delen på en arbetsplats.

Denna utbildning är för dig som har betyg i minst SFI C och har en yrkeskunskap (minst 2 år) från ditt hemland.

OBS! Ansökan måste gå via Studie- och yrkesvägledare, 033-358120.

Upplägg

Som lärling har du oftast lektioner i skolan 1 dag i veckan eller självstudier. Du har en handledare på en arbetsplats och följer dennes schema. Det innebär att du kan få arbeta vissa kvällar och helger. Din lärare gör kontinuerliga besök på din lärlingsplats. Handledaren och läraren ansvarar för att dina studier följer kursplanen.

Vilka kurser som ingår beror på valt yrkesområde. Du gör minst 70 procent, ibland upp till hela din studiegång, på en arbetsplats.

För heltidsstudier krävs minst 20 poäng per vecka.

Efter utbildningen

Utbildningens mål är att du ska utveckla dina kunskaper inom ditt yrkesområde anpassat till svenska förhållanden samtidigt som du får ett viktigt kontaktnät med företag och människor inom ditt yrkesområde.

De branscher som idag är mest efterfrågade inom denna kategori är bygg, hotell- och evenemang, vård & omsorg samt restaurangkök, men även andra yrkesområden är möjliga. 

Utbildningsanordnare


Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst betyget godkänd i SFI C samt yrkeserfarenhet från hemlandet. Krav på engelska och matematik på kan förekomma beroende på yrke.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås. Du kan också kontakta lärlingskoordinator:
Marie Blackenfelt, 0733-11 34 31, marie.blackenfelt@edu.boras.se

Obs! Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning

Lärlingsplats kan förekomma en bit ifrån Borås och du står själv för eventuella resekostnader.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur, arbetskläder och ev. skyddsutrustning.

Resekostnader i samband med utbildningen står du själv för.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
0771-276 000
www.csn.se

Rekommenderade kurser

Vilka kurser som ingår beror på valt yrkesområde.

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka.