Barnskötare, Lärling

Barnskötare, Lärling 2018-01-12T12:40:06+00:00

Barnskötare, Lärling

Anmälningskod LÄRLBSK BR

  • Utbildningsort: Borås
  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2.

Detta är en utbildning för dig som vill arbeta inom barnomsorgen.

Upplägg

Som lärling har du en handledare på en arbetsplats och följer handledarens schema. Du är inne på skolan vissa dagar. Läraren kommer även ut till arbetsplatsen där ni går igenom kursmoment och genom vår lärplattform kan du
ha kontakt med skolan och läraren dagligen.
Målet är att du ska få den kunskap som krävs i kommande yrkesfunktion inom förskoleverksamheten och få en formell kompetens. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.

Efter avslutad utbildning

Barnomsorgen har ett stort behov av personal de närmaste åren eftersom det föds allt fler barn i Boråsregionen. Vi har även stora pensionsavgångar bland dem som arbetar inom vård och omsorg idag.

OBS!

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

När får jag besked om jag har kommit in på en utbildning?

Du får ditt antagningsbesked senast två veckor innan kursstart. Där framgår det vilken utbildning du blivit antagen till och vilken skola som anordnar utbildningen. Tänk på att du måste tacka ja till platsen inom angiven tid för att behålla din plats.

 

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk .

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Studieekonomi

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Telefon: 0771-276 000
Hemsida: www.csn.se

Utbildningsanordnare

Vuxenutbildningen Borås Stad
Fabriksgatan 12

[/fusion_builder_column]

Kurser

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng

Barns lärande och växande

MÄNETI0

Kommunikation

PEDKUO0

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

Människors miljöer

PEDMÄI0

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

Skapande verksamhet

PEGSKP0

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.

Efter utbildningen

Kan du arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]