Nyhetsbrev 2017-11-13T17:55:53+00:00

Nyhetsbrev 5, november 2017

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer presenterar vi det Industritekniska programet på IMI Hydronic Engineering i Annelund.
Vi gör ett porträtt på Birgitta Örtengren-Yngve, rektor vuxenutbildningen Vårgårda/Herrljunga. Vi besöker även de nya lokalerna på Sparregatan i Borås där det finns utbildningar till barnskötare, handel&undservice och som lärling.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 4, september 2017

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer presenterar vi kommunförbundets nya förbundsdirektör. Genom ERASMUS+ har några av våra vårdlärare varit på studiebesök till Sicilien och kockeleven Thanongsak Maisungnoen har praktiserat i Spanien.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 3, maj 2017

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer berättar Anders Hoof och Solveig Lindh om deras studieresa till Aachen. Ingo Malm undervisar i den spännande utbildningen Handel och Kundservice som näringslivet efterfrågar. Vi hälsar Kristina Knutsson välkommen. Kristina representerar Bollebygd i Boråsregionens Vuxenutbildning. 
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 2, april 2017

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om Felicia Lundberg som efter Yrkesvux startat eget företag med tre kollegor. Jonas Wieszkos  är Vuxenutbildningens kvalitetssamordnare. Han tycker att bra statistiskt underlag genererar bra beslut. Besöksnäringen har fått en kompetensmäklare. David Raja arbetar för att skapa kompetensförsörjande åtgärder inom hela Boråsregionen.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 1, mars 2017

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om BRvux kockutbildning via Astar. Lars-Gunnar Johansson är gymnasiechef och ansvarig för vuxenutbildningen i Tranemo. Vi hälsar honom välkommen som representant i Boråsregionens Vuxenutbildning. Emma Axelsson studerar till kock och har fått en spännande praktikplats i Turkiet.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 7, december 2016

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi att utbildningsutskottets vice ordförande, riksdagsman Christer Nylander, har varit på besök hos Vuxenutbildningen i Borås. Elever som läser Bygg- och anläggning parallellt med svenska som andraspråk får en kortare väg till jobb. Vuxenutbildningens pedagoger berättar om sitt intressanta arbete.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 6, november 2016

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer ger Borås Stads kommunchef sin positiva bild av Vuxenutbildning och dess betydelse lokalt, regionalt och för riket. Vi berättar om KOBRA som är ett Interregionalt projekt med 25 partners i Danmark, Norge och Sverige och översänder ett grattis till utmärkelsen Årets samarbete till Arbets-livsförvaltningen och Vuxenutbildningen. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 5, september 2016

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekströms besök i Borås och dess Yrkeshögskola. Representanter från de åtta kommunerna i Boråsregionens Vuxenutbildning presenterar sig och dess verksamhet. Den 31 augusti blev Region Sjuhärad ett certifierat VO-College och fick det åtråvärda diplomet. Trevlig läsning! Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 4, september 2016

Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om e-handelsutbildning med sikte på kundtjänst och att statistiken visar att Vuxenutbildningens kurvor pekar uppåt. Vi hälsar vår nya medarbetare Jesper Wasling välkommen och arbetet med Delegationen för unga till arbete, DUA, visar toppresultat i Borås. Europas största yrkestävling och vilka som är bristyrken idag läser du om på sista sidan. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 3, juni 2016

Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om e-handelsutbildning med sikte på kundtjänst och att statistiken visar att Vuxenutbildningens kurvor pekar uppåt. Vi hälsar vår nya medarbetare Jesper Wasling välkommen och arbetet med Delegationen för unga till arbete, DUA, visar toppresultat i Borås. Europas största yrkestävling och vilka som är bristyrken idag läser du om på sista sidan. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 2, april 2016

I detta nummer berättar vi om Yrkeshögskolan som matchar branschens behov. Vuxenutbildningen i Svenljunga berör 4 procent av befolkningen. En siffra som visar hur viktig vuxenutbildningen är för framtidens arbetsmarknad. Vi hälsar på hos Movant som erbjuder utbildningar för byggarbetsplatser. De har nu etablerat sig i Boråsregionen och inlett ett samarbete med vår verksamhet. Tills sist – Rebecka Andreasson trivs utmärkt som lärling på AB Bostäder. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 1, februari 2016
Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om att Yrkeshögskolan fått fler godkända utbildningar och att eleverna trivs på Vuxenutbildningens Bageri och Konditoriutbildningen. Studie- & Yrkesvägledaren Karin Åhman ändrade inriktning i vuxen ålder och att en flexibel vuxenutbildning ger ökad möjlighet till arbete. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 6, december 2015
Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om Gymnasie- och kunskapslyftministerns besök och att lärlingsutbildningen fortfarande har ett positivt resultat. I Vårgårda utbildar man industritekniker på företaget Villeroy & Boch Gustavsberg AB och rektor Stefan Hagebring berättar om Ulricehamns Vuxenutbildning. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 5, oktober 2015
Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi att Tina Lundell är ny chef för Vuxenutbildningen i Borås. Patrik Eriksson, plattsättare på Kakelproffset i Borås, berättar om fördelen med lärlingar och Jessica Artz som studerar och utvecklar e-handel tycker att det är det bästa val hon gjort. Jonas Wieszkos uppdrag handlar om att det systematiska kvalitétsarbetet skall fungera och beslut som fattas i verksamheten skall bygga på kunskap.
Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 4, juni 2015
Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer tycker Michael Wictor, från ehandel.se, att E-handelsstaden Borås är på rätt väg. Tina Stenström har i vuxen ålder utbildat sig inom vårdoch omsorg. Helene Sandberg är ny ordförande för utbildningsnämnden i Borås och Yrkeshögskoleutbildning ger fler vuxenstuderande på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga.
Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 3, maj 2015
Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om Boråsregionens Elutbildning i Tranemo och träffar Katja Sievänen som är låssmedslärling i Kinna. Två kompetensmäklare har börjat sitt arbete med att kartlägga företagens kompetensbehov och stiftelsen Proteko´s
nya ordförande heter Leila Pekkala.
Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 2, mars 2015 (pdf)
Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat Marketplace VD Nanette Espinass som berättar om föreningens verksamhet. Mena Teckenberg är snart färdig med sin spännande lärlingsutbildning på SPEED PRODUCION. Anna Molander och Olivia Ekman har via Erasmus praktiserat utanför Sverige och i Vårgårda skall BRVUX starta bussförarutbildning för tio elever.
Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 1, februari 2015 (pdf)
Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat Mia Liljestrand, Svenskt Näringsliv om Yrkesvux betydelse. Håkan Blixt, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, berättar om kompetensplattform och Helen Svanqvist beskriver sin intressanta lärlingsutbildning. Cristina Rolandsson och Diana Lidén undervisar i pilotprojektet Vård och omsorg med svenska. Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 3, juni 2014 (pdf)
Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om Vuxenutbildningens flytt till nya lokaler och utbildningsledare Yvonne Sundén berättar om Yrkeshögskolan i Simonsland. Lovisa Ekberg går en lärlingsutbildning till hovslagare och rektor Ann-Charlotte Lilja, Vuxenutbildninen Herrljunga/Vårgårda informerar om sin verksamhet. Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 3, juni 2014 (pdf)
Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om Vuxenutbildningens flytt till nya lokaler och utbildningsledare Yvonne Sundén berättar om Yrkeshögskolan i Simonsland. Lovisa Ekberg går en lärlingsutbildning till hovslagare och rektor Ann-Charlotte Lilja, Vuxenutbildninen Herrljunga/Vårgårda informerar om sin verksamhet. Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 3, juni 2014 (pdf)
Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om Vuxenutbildningens flytt till nya lokaler och utbildningsledare Yvonne Sundén berättar om Yrkeshögskolan i Simonsland. Lovisa Ekberg går en lärlingsutbildning till hovslagare och rektor Ann-Charlotte Lilja, Vuxenutbildninen Herrljunga/Vårgårda informerar om sin verksamhet. Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 2, april 2014 (pdf)
Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat Anders Brungård, ordförande i den ideella föreningen Westum. Arne B Andersson, Post Nord, tycker att Vuxenutbildningens start av e-handelsutbildning är ”mitt i prick!” och Richard Lundquist informerar om Dingle Naturbruksgymnasium. Från stadsdelen Hässleholmen i Borås får vi en rapport av föreningen FC IBRA. Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 1, februari 2014 (pdf)
Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat Anders Brungård, ordförande i den ideella föreningen Westum. Arne B Andersson, Post Nord, tycker att Vuxenutbildningens start av e-handelsutbildning är ”mitt i prick!” och Richard Lundquist informerar om Dingle Naturbruksgymnasium. Från stadsdelen Hässleholmen i Borås får vi en rapport av föreningen FC IBRA. Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 5, december 2013 (pdf)
Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat Maria Derner, FÖRETAGARNAS regionchef i Västra Götaland. Jan Lind berättar om vuxenstudierna som förändrade hans yrkesliv. Marie Blackenfelt är ansvarig för Boråsregionens lärlingsutbildning som når toppresultat och projektledare Mohammad Saadoun ger en kort redogörelse för det nationella projektet URBAN 15.
Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 4, september 2013 (pdf)
I detta nummer visar riksdagsman Ibrahim Baylan på Vuxenutbildningens möjligheter. Lena Sundberg berättar om att byta yrke efter trettio år och Johan Roos som är nytillträdd chef för Vuxenutbildningen i Borås berättar om sig själv. Anna Hallagård utbildar sig till ekonomiassistent via Lärlingsvux. Hon berättar hur kul det är att göra detta på Hemtex. Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 3, juni 2013 (pdf)
Intervjuer med riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning, Niklas Martinsson som läst Multiskill-utbildningen, rektor Claes-Håkan Martinsson om vuxenutbildningen i Mark och Monika Bornefalk, Ciluette City Spa, om sin erfarenhet som lärlings-handledare.
Trevlig läsning, önskar rektor Tina Arekvist Lundell.

Nyhetsbrev 2, maj 2013 (pdf)
Med kommunalrådet Lena Palmén, Andrea Gröndahl – pendlande CNC-studerande, Per Florén, näringslivschef Herrljunga samt bygglärarna Dan och Curt, Viskastrandsgymnasiet.

Nyhetsbrev 1, feb 2013 (pdf)
Med gymnasiechef Pär Hyss, förbundsdirektör Henrik Bäckström, Helena Gunnarsson, studie- och yrkesvägledare samt Pasi Salonen från PT-huset.

Nyhetsbrev 2, dec 2012 (pdf)
Med regionutvecklare Marja-Leena Lampinen, snickarlärlingen Patrik Olausson och Anki Nyman, studie- och yrkesvägledare i Ulricehamn .

Nyhetsbrev 1, nov 2012 (pdf)
Med kommunalråd Pelle Pellby, Angelica Zitron om lärlingsutbildning, Ann-Christin Hansson, Lernia Bemanning samt om Smaka på Åhaga-mässan.

Äldre Nyhetsbrev – Yrkesvux Sjuhärad, 2011 – mars 2012

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 11, mars 2012
Med utbildningschef Anders Waldau, takläggarlärlingen Anna Flink, verksamhetsledare Helen Björklund samt Karolina Korko studerande storköksutbildningen.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 10, januari 2012
Med Helena Magnelöv och Karin Bäckbro från Skolverket, eleverna Marie Rydell – Lager och Logistik och Sara Möllgård – lärlingsutbildning samt yrkeslärare Lena Wiklund.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 9, november 2011
Med Sjuhärads Kommunalförbunds Charlotte Stigh-Brüsin, Johan Wideström och Ulrica Persson, Lärlingsvux, Lennart Bodin – CNC-utbildare samt foton från utbildningsmässan.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 8, oktober 2011
Med ALMI-rådgivare Anna Bergengren, Birgitta Persson – hemtjänsten Fristad, Niklas Brude – studerar till låssmed samt konsultchef Jari Qvarnberger.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 7, september 2011
Med Per-Åke Persson, Arbetsförmedlingen, Carina Blom på utbildningen Bageri och Konditori, Monika Mlocinska f.d. elev samt projektledare Göran Lackmar.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 6, augusti 2012
Med Jeanette Gustafsson – Företagarna, Viktor Tyrberg – NTI-skolan, Mim Yngvesson på tapetserarutbildningen samt Benny Sjöhem – ombudsman för IF Metall Sjuhärad.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 5, juni 2011
Med vuxenutbildningschef Martin Eklöf, skolassistent Anki Holst, elever fordonsutbildningen samt Hamid Fard – ALMI IFS Rådgivning och NyföretagarCentrum Sjuhärad.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 4, maj 2011
Med Borås Stads näringslivschef Anders Glemfelt, lärlingskoordinator Anita Lomås, hantverkselev Andrés Lagerström samt Textilhögskolans studierektor Per Knubbe.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 3, april 2011
Med kommunchef Svante Stomberg, Lis Hein – lärare svetsutbildningen, Tomas Axelsson – fd elev samt Maria Björkman – verksamhetsutvecklare äldreomsorgen.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 2, mars 2011
Med utbildningschef Bengt Dufva, studie-/yrkesvägledare Merit Malteby, Anna Gren fd elev samt en VD från näringslivet.

Yrkesvux Sjuhärad Nyhetsbrev 1, februari 2011
Med rektor Tina Lundell, utbildningsnämndens ordförande Anna Svalander, kocken, f d restaurangelev, Erik Jensholm samt Catrin Wirfalk och Jim Claesson från Speed Competens.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]