Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare 2018-01-12T11:09:14+00:00

Anläggningsarbetare 1700 poäng

Anmälningskod MOANLSK BR

  • Utbildningsort Skövde 
  • Heltidsstudier ca 57 veckor
  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2. 

Som anläggningsarbetare kan du arbeta med asfaltering av vägar, nedläggning av dräneringsrör, förbereda mark för byggnation, bergsarbete, men även stensättning i trädgårdar.  Du kommer att få lära dig grunderna inom trä, betong och murning vilket gör att du kommer få en bred kunskapsbas.

Upplägg

Teoretisk undervisning samt APL (praktik).

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en anläggare. Efter utbildningen kan du ta lärlingsanställning och samla ihop timmar för att få yrkesbevis. Utbildningen är godkänd av Byggindustriernas Yrkesnämnd BYN.

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många arbetsuppgifter som anläggningsarbetare. Som färdig yrkesman kan du komma att bygga gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar med mera. Många väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll och ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt.

Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t. ex. gräsmattor, sten- eller plattgångar. Idag finns det ett stort rekryteringsbehov inom yrket på grund av stora pensionsavgångar, få som utbildar sig till yrket samt stora infrastruktursatsningar som sker runt om i Sverige. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Notera

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utbildningen genomförs av
Movant
Petra Rydbacken, verksamhetsansvarig
0725-367 220, petra.rydbacken@movant.se

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur, arbetskläder, ev skyddsutrustning samt resekostnader. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

 

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Rekommenderade kurser

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Bygg och anläggning 1 BYGBYG01 200
Bygg och anläggning 2 BYGBYG02 200
Anläggningsprocessen ANLANS0 200
Anläggning 1 ANLANL01 100
Anläggning 2 ANLANL02 200
Anläggning – gröna ytor ANLANL0 200
Anläggning – ledningsbyggnad ANLANÄ0 200
Anläggning – stensättning ANLANG0 100
Anläggning – vägbyggnad ANLANN0 100
Betong 1 – lågform och platta på mark BETBET01 100
Gymnasiearbete 100


För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.