Badmästare

Badmästare 2017-10-02T10:41:34+00:00

Badmästare, 1100 poäng

Anmälningskod BADM BR

  • Utbildningsort Borås
  • Heltidsstudier 
  • Start 13/11 2017. Ansökan stängd. 

Utbildningen för dig som vill arbeta inom badanläggningar. Du lär dig att självständigt och tillsammans med andra planera och leda badverksamhet med säkerhet, livräddning och olyckfallsvård som grundläggande begrepp.

Du ska kunna använda maskiner och redskap samt utföra drift- och underhållsåtgärder. Bemötande, värdskap och service är en central del av detta yrke inom upplevelsenäringen.

 

Upplägg

Arbetsplatsförlagd och klassrum.

 

Efter utbildningen 

Du lär dig att självständigt och tillsammans med andra planera och leda badverksamhet med säkerhet, livräddning och olyckfallsvård som grundläggande begrepp.  Du ska kunna använda maskiner och redskap samt utföra drift- och underhållsåtgärder. Bemötande, värdskap och service är en central del av detta yrke inom upplevelsenäringen.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik samt ha simkunnighet.

Ansök här

Du ansöker via Boråsregionen vuxenutbildnings hemsida, brvux.se.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

OBS!

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning

En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. Praktikplatser kan förekomma en bit från Borås och du står själv för eventuella resekostnader.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur. Resekostnader i samband med utbildningen står du själv för.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Studieekonomi

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
0771-276 000
www.csn.se

Utbildningsanordnare

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng

Ledarskap och organisation

LEDLED0 100
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100
Service och bemötande SEVSEV01 100
Bad- och friskvårdsanläggningar FRIBAD0 100
Akut omhändertagande BEVAKU0 100
Bevakning och säkerhet BEVBEV0 300
Drift och underhåll av fritidsanläggningar FRIDRF0 100
Fritid och friskvårdsverksamheter FRIFRT0 200


 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.