Bagare/Konditor

Bagare/Konditor 2018-01-10T09:50:34+00:00

Bageri 1100 poäng

Anmälningskod ALBAG BR

  • Utbildningsort Borås
  • Heltidsstudier ca 40 veckor

Du får lära dig att baka matbröd, kaffebröd, arbeta med kavlade degar, till exempel wienerbröd, och att tillverka konditorivaror som bitar, bakelser och tårtor. Inom konditori kommer du även att få en inblick i hur man framställer konfektyrer av främst choklad och marsipan..

Upplägg

Under din utbildningstid kommer du att få tillfälle att praktisera på både stora bagerier och små kvartersbagerier. Du kommer att möta kunder och lära dig om ekonomi och planering.

En viss del självstudier ingår i de teoretiska delarna av utbildningen.

Utbildningen

Under din utbildningstid får du:

• Praktisera på både stora och små bagerier

• Kunskap om bagerihantverket

• Kunskap om service och bemötande

• Kunskap om planering och ekonomi

Efter genomgången utbildning ska du:

• Behärska grundläggande tillverkningsmetoder och använda verktyg och maskinutrustning samt vara medveten om betydelsen av att utföra ett kvalitetsmässigt bra arbete

• kunna utföra arbetet på ett sätt som är säkert från skydds- och miljösynpunkt

• kunna tillämpa metoder och vidta åtgärder för att åstadkomma goda hygieniska förhållanden vid produktion och hantering av livsmedel

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås

Utbildningen genomförs av
Almåsgymnasiet
Alingsåsvägen 36, Borås

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen i Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

OBS!

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning

En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. Praktikplatser kan förekomma en bit från Borås och du står själv för eventuella resekostnader.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg:  E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur, arbetskläder och förbrukningsmaterial, ca 2500 kr. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Praktikplatser kan förekomma en bit från Borås och du står själv för eventuella resekostnader.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

[/fusion_builder_column]

Rekommenderade kurser

[fusion_old_table]
Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Bageri 1 BAGBAG01 100
Bageri 2 BAGBAG02 200
Bageri 3 BAGBAG03 100
Konditori 1 BAGKON01 100
Konditori 2 BAGKON02 200
Konditori 3 BAGKON03 100
Choklad och konfektyr BAGCHO0 100
Hygien HYGHYG0 100
Service och bemötande SEVSEV01 100

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]