Betongarbetare

Betongarbetare 2018-01-12T10:47:37+00:00

Betongarbetare 1700 poäng

Anmälningskod MOBETBS BR (Borås)
Anmälningskod MOBETHS BR (Halmstad)

  • Utbildningsort Borås och Halmstad
  • Heltidsstudier ca 57 veckor
  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2. 

Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong, som är ett användbart, mångsidigt och mycket starkt byggmaterial. Betongarbetaren arbetar med armering av betongkonstruktioner.

Upplägg

Teoretisk undervisning samt APL (praktik).

Efter utbildningen

En betongarbetare arbetar framförallt med just materialet betong, som är ett mycket vanligt material i byggnader och andra konstruktioner. Betongare armerar också mycket i olika konstruktioner och former.

Arbetsuppgifterna kan innehålla saker som att bygga broar, gjuta grunder, väggar och resa stora fundament. De flesta hus innehåller armerad betong i olika former så arbetet kan vara både i stora vägbyggen eller inom husbyggande. Dock är det ett utomhusarbete till största del.

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en betongarbetare. Efter utbildningen kan du ta lärlingsanställning och samla ihop timmar för att få yrkesbevis. Utbildningen är godkänd av Byggindustriernas Yrkesnämnd BYN.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utbildningen genomförs av
Movant
Petra Rydbacken, verksamhetsansvarig
0725-367 220, petra.rydbacken@movant.se

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås. För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Notera

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur, dina arbetskläder och ev. skyddsutrustning. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. Praktikplatser kan förekomma en bit från Borås och du står själv för eventuella resekostnader.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Rekommenderade kurser

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Bygg och anläggning 1 BYGBYG01 200
Bygg och anläggning 2 BYGBYG02 200
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200
Husbyggnad 1 HUSHUS01 100
Husbyggnad 2 HUSHUS02 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad HUSHUS03 200
Betong 1 – lågform och platta på mark BETBET01 100
Betong 2 – väggar och pelare BETBET02 100
Betong 3 – bärlag BETBET03 100
Betong 4 – golv BETBET04 100
Specialyrken 1 HUBSPC01S 100
Gymnasiearbete 100


För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.