Bussförare

Bussförare 2017-11-29T15:17:47+00:00

Buss 500 poäng

Anmälningskod VÅBUS BR

 • Utbildningsort: Vårgårda
 • Heltidsstudier 25 veckor
 • Start januari 2018. Ansökan stängd.

Vill du ha ett omväxlande yrke där du möter många människor, där service och ansvar är en del av vardagen? Herrljunga-Vårgårda Vuxenutbildning erbjuder utbildning till bussförare, ett bristyrke i Sverige idag.

 

Upplägg

Du kommer att läsa teori där bland annat trafikregler, säkerhetsföreskrifter och bussens konstruktion ingår. Du får även lära dig om service och kundbemötande.

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande där du under erfaren förares ledning lär dig framföra en buss.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper som motsvarar kraven för att arbeta som yrkesförare med persontransporter, buss.

Som bussförare kan du arbeta exempelvis med turist- och beställningstrafik, lokal- och regionaltrafik och skolbussar.

Utbildningsanordnare

Herrljunga-Vårgårda Vuxenutbildning
Birgitta Örtengren Yngve, rektor 0322-600 858
birgitta.ortengren-yngve@vargarda.se

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås..

Utbildningen har riksintag.

Utbildningen startar under förutsättning att vi får tillräckligt antal sökande.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk. Dessutom:

 • Du måste ha fyllt 24 år innan kursen börjar.
 • Du ska ha körkort behörighet B i minst 1 år. En kopia på körkortet (både fram- och baksida) ska bifogas din ansökan.

 • Du ska vid kursstart kunna uppvisa utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet klass D. För behörighet D finns vissa bestämmelser som du kan läsa om på www.körkortsportalen.se
  Obs! Det kan ta lång tid från det att du ansöker om ett körkortstillstånd till det att du får det.

 • Du ska ha slutfört grundskolans svenska alternativt svenska som andraspråk eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

   

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial du kan behöva. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Resekostnader i samband med utbildningen står du själv för.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Rekommenderade kurser

Kurs Kurskod Poäng
Yrkestrafik TRAYRK1 300
Persontrafik PESPER1 200

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.