Byggnadsträarbetare/Snickare

Byggnadsträarbetare/Snickare 2017-11-16T08:43:19+00:00

Byggnadsträarbetare, snickare
1700 poäng

Anmälningskod
MOTRÄBS BR (Borås)
MOTRÄHS BR (Halmstad)
MOTRÄSK BR (Skövde)

  • Heltidsstudier ca 57 veckor
  • Start januari 2018. Ansökan stängd. 

Träarbetaren, även kallad snickare i dagligt tal, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du finns med under hela bygget om du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning.

Upplägg

Teoretisk undervisning samt APL (praktik).

Efter utbildningen

Yrket utövas i många olika miljöer, högt upp i ett höghus, byggnation av ett litet trähus, att bygga ett kök eller renovering. Uppdragen kan vara stora jättebyggen till privata bostäder. Många snickare är specialiserade på tekniker och material som är från förr. Det är dock ett yrke som har utvecklats med moderna maskiner, material och nya tekniker.

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en snickare. Efter utbildningen kan du ta lärlingsanställning och samla ihop timmar för att få yrkesbevis. Utbildningen är godkänd av Byggindustriernas Yrkesnämnd BYN.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utbildningen genomförs av
Movant
Petra Rydbacken, verksamhetsansvarig
0725-367 220, petra.rydbacken@movant.se

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Notera

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur, dina arbetskläder och ev. skyddsutrustning. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. Praktikplatser kan förekomma en bit från Borås och du står själv för eventuella resekostnader.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Rekommenderade kurser

Information om kurinnehåll kommer inom kort.

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Bygg och anläggning 1 BYGBYG01 200
Bygg och anläggning 2 BYGBYG02 200
Specialyrken 1 HUBSPC01S 100
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200
Husbyggnad 1 HUSHUS01 100
Husbyggnad 2 HUSHUS02 200
Husbyggnad 3 ombyggnad HUSHUS03 200
Mur- och putsverk 1 grundmurar MURMUR01 100
Trä 1 stommar TRÄTRK01 100
Trä 2 beklädnad TRÄTRK02 100
Trä 3 montage TRÄTRK03 100
Gymnasiearbete 100


För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.