CNC-tekniker

CNC-tekniker 2017-12-04T08:19:19+00:00

CNC-tekniker 900 poäng

Anmälningskod MACNC BR

  • Utbildningsort: Skene
  • Heltidsstudier 1 år
  • Start januari 2018.Ansökan stängd.

Utbildningen ger dig kunskaper i bearbetning av material genom CNC-teknik samt kontroll av färdiga produkter efter given kravspecifikation. Du får även utbildning i datorstyrd produktion och CAD/CAM.

Efterfrågan på CNC-tekniker kommer att vara stor de närmaste åren. Möjligheterna är därför goda både på kort och lång sikt, speciellt här i Västsverige.

Upplägg

Utbildningen ger dig kunskaper i bearbetning av material genom CNC-maskiner och kontroll av färdiga produkter efter given kravspecifikation. Du får även utbildning i datorstyrd produktion och CAD/CAM. Vår grundutbildning i verkstadsteknik följer de gymnasiala ämnesplanerna.

Utbildningen bedrivs som gruppundervisning och ger dig grundläggande kunskaper i svarvning/fräsning, skärande bearbetning, arbetsmiljö och säkerhet, montering och CNC-teknik.

Efter utbildningen

Oftast arbetar du inom verkstadsindustrin, som tillverkar allt från knappnålar till högteknologiska produkter som flygplan.

Miljön är en modern industriell produktion. Med hjälp av CNC-maskin tillverkar du detaljer främst metall som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion i såväl små som stora serier.

I dina arbetsuppgifter ingår övervakning av att detaljerna håller rätt mått och kvalité. De manuella arbetsuppgifterna för en CNC-tekniker minskar genom datorisering.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen i Marks kommun
Inger Strömberg, rektor

Utbildningen genomförs på
Marks gymnasieskola
Kunskapens Hus

Varbergsvägen 6, Skene
www.mark.se/vuxenutbildningen

Förutsättningar för att klara utbildningen

Grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

För fortsättningskurs krävs godkända resultat på grundutbildningen.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås..

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

OBS! Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt kursmaterial och eventuella resor.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Kurser som ingår i utbildningen

Grundkurser Kurskod Gymnasiepoäng
Tillverkningsunderlag TILTIL01 100
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100
Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S 100
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01s 100
Datorstyrd produktion 2 DARDAT02s 100

Fortsättningskurser Kurskod Gymnasiepoäng
Robotteknik AUTROB0 100
Produktionsutrustning 3 PRUPRD03S 100
Datorstyrd produktion 3 DARDAT03 100
CAD/CAM DARCAD0 100

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka.