Godstransporter med släp

Godstransporter med släp 2017-09-08T12:02:21+00:00

Godstransporter med släp 800 poäng

Anmälningskod VÅGODS BR

  • Utbildningsort: Vårgårda
  • Heltidsstudier ca 40 veckor

Godstransportutbildningen ger dig kunskap som motsvarar kraven för att arbeta som yrkesförare med godstransporter och lastbilar.

Upplägg

Du kommer att läsa teori där trafikregler, säkerhetsföreskrifter och kunskap om hur transporter sker på ett säkert och effektivt sätt.

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande där du under erfaren förares ledning lär dig framföra en lastbil.

Efter utbildningen

Lastbilschaufförer är idag ett bristyrke och du kan efter avslutad utbildning få jobb inom all form av godstransport.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Herrljunga-Vårgårda Vuxenutbildning
Birgitta Örtengren Yngve, rektor 0322-600 858
birgitta.ortengren-yngve@vargarda.se

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås..

Utbildningen har riksintag.

Utbildningen startar under förutsättning att vi får tillräckligt antal sökande.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk. Dessutom:

  • Du måste ha fyllt 21 år innan kursen börjar.

  • Du ska ha körkort behörighet B i minst 1 år. En kopia på körkortet (både fram- och baksida) ska bifogas din ansökan.

  • Du ska vid kursstart kunna uppvisa utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet klass C. För behörighet C finns vissa bestämmelser som du kan läsa om på www.körkortsportalen.se
    Obs! Det kan ta lång tid från det att du ansöker om ett körkortstillstånd till det att du får det.

  • Du ska ha slutfört grundskolans svenska alternativt svenska som andraspråk eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt kursmaterial och eventuella resor.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Rekommenderade kurser

Kurs Kurskod Poäng
Yrkestrafik TRAYRK1 300
Godstrafik GOSGOD0 200
Godshantering GODGOD1 100
Fordonskombinationer TRAFOR0 200

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.