Hotell och evenemangsvärd Distans

Hotell och evenemangsvärd Distans 2018-01-12T12:03:25+00:00

Hotell och evenemangsvärd
1000 poäng, Distans

Anmälningskod MIHOEV BR

  • Heltidsstudier ca 1 år
  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2.

Utbildningen Hotell- och evenemangsvärd ger färdigheter om mötesbranschens olika anläggningar och miljöer och hur deras potential ska anpassas efter kundens behov.

Du kommer att få kunskap om olika mötesformer från möten med få kunder till stora evenemang.

Upplägg

Distansstudier med APL (praktik). Upprop och slutprov sker på plats i Borås

Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt om arbetsmiljö, säkerhet och hållbar utveckling, samt utveckla förmågan att göra etiska överväganden och reflektera över frågor som rör kundens integritet.

Genom praktisk erfarenhet (APL*) ska eleverna få möjlighet dels att utföra arbetsuppgifter inom området och utveckla yrkesmässigt attityd i mötet med kunder och gäster, dels få meriter från branschen som kan användas som referens.

*Du söker på egen hand för kursen relevant praktikplats.

Efter utbildningen

Mötesbranschens olika målgrupper har olika förväntningar på såväl lokalens utformning och teknisk utrustning som service, aktiviteter och andra tjänster.

Undervisningen ska leda till att utveckla förmågan att planera och genomföra olika typer av möten.Vidare ska utbildningen leda till att utveckla förmågan att kommunicera med kunden och gästen så att mötet blir yrkesmässigt och serviceinriktat.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk samt engelska.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Notera

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning

En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. Eventuella resekostnader till praktikplatsen står du själv för.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur och eventuella arbetskläder. Resekostnader i samband med utbildningen står du själv för.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
0771-276 000
www.csn.se

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utbildningen genomförs av
Miroi
010-788 00 39

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Frukost- och bufféservering HOTFRU0 100
Logi HOTLOG0 100
Reception 1 HOTREC01 100
Reception 2 HOTREC01 100
Våningsservice 1 HOTVÅN01 100
Evenemang KONEVE0 100
Rums- och konferensbokning KONRUM0 100
Ledarskap och organisation LEDLED0 100
Service och bemötande 1 SEVSEV01 100
Engelska 5 ENGENG05 100

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.