Industriteknik, Herrljunga

Industriteknik, Herrljunga 2017-09-08T11:17:24+00:00

Industriteknik 900 poäng

Inriktning Produkt- och maskinteknik

Anmälningskod HEINDT-BR

  • Utbildningsort: Herrljunga
  • Heltidsstudier ca 1 år

Svenska industriföretag står hela tiden inför nya utmaningar på den globala marknaden. Tillgången till kvalificerade medarbetare är en förutsättning för att kunna konkurrera.

Medarbetarnas skicklighet och kunskap leder till en ökad produktivitet och kvalitet för slutprodukten – vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft för företagen.

Upplägg

Teoretiska studier kombineras med praktik på en arbetsplats. Det kommer att finnas möjlighet för den som har svenska som andraspråk att gå en kurs i yrkessvenska parallellt med utbildningen. 

Efter utbildningen

Industribranschen har en ständig efterfrågan på utbildade och kunniga medarbetare. Med rätt utbildning och kunskaper inom yrket blir du efterfrågad på arbetsmarknaden.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda
Birgitta Örtengren Yngve, rektor 0322-600 858
birgitta.ortengren-yngve@vargarda.se

 

Utbildningen genomförs av
Vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Notera

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg:  E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial du kan behöva. Arbetskläder ca 1000 kr.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
0771-276 000
www.csn.se

[/fusion_builder_column]

Rekommenderade kurser

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Baskurser
Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100
Industritekniska processer 1 INUINU01 100
Produktionskunskap 1 PRDPR01 100
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100
Inriktning Produkt- och maskinteknik
CAD1 CADCAD01 50
CAD2 CADCAD02 50
CAD-CAM DARCAD01 100
Tillverkningsunderlag TILTIL01 100
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S 100
Industriell mätteknik PRUIND0 50
Inriktning Byggnation
Bygg och anläggning BYGBYG01 200
Tillverkningsunderlag TILTIL01 100
Betong 1 BETBET01 100
CAD1 CADCAD01 50
Svets grund SAASVT0 100

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]