Lager/Logistik

Lager/Logistik 2017-12-04T08:18:19+00:00

Lager/Logistik 700 poäng

Anmälningskod LALO BR

  • Utbildningsort: Borås
  • Start 22/1 2018. Ansökan stängd.

Framtidens handel kräver dig som kan hantera lager och logistik. Utbildningen Lager/Logistik är framtagen och anpassad efter de behov arbetsmarknaden har idag och den ger dig de kunskaperna du behöver för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Din kompetens är central för företagens framgång.

Du läser yrkessvenska vid behov.

Upplägg

Arbetsplatsförlagd och klassrum.

Efter utbildningen

Oftast arbetar du inom lager och med dess logistik. 

 

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen i Borås stad

Utbildningen genomförs på

Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12, Borås

 

Förutsättningar för att klara utbildningen

Inga förkunskapskrav krävs för denna utbildning.
Har du inte svenska som modersmål ska du ha lägst
betyget godkänd i SFI C.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås..

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

OBS! Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt kursmaterial och eventuella resor.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Kurser som ingår i utbildningen

Grundkurs Kurskod Gymnasiepoäng
Inköp 1 INKINK01 100
Logistik 1 INKLOG01 100
Hantering av varor och gods GODHAT0 200
Totalt 400 poäng

Välj bland två olika inriktningar på vardera 300 poäng

1. Lager/Gods Kurskod Gymnasiepoäng
Plocklagerhantering LAGPLO0 100
Maskinell godshantering GODMAL0 200
Robotteknik INRROB0 100

eller

2. Logistikoperatör Kurskod Gymnasiepoäng
Logistik 2 INKLOG02 100
Lageradministration och terminallogistik LAGLAG0 200

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka.