Måltid och service med svenska som andraspråk/sfi

Måltid och service med svenska som andraspråk/sfi 2017-09-08T11:45:13+00:00

Måltid och service 700 poäng
svenska som andraspråk/Sfi

Anmälningskod ALMÅSESV BR

  • Utbildningsort Borås, Almåsgymnasiet
  • Heltidsstudier ca 1 år

Är du ny i Sverige och läser på SFI D eller grundläggande svenska och vill jobba inom restaurang, måltid och service då är denna utbildning utmärkt för dig.

Upplägg

Du lär dig det grundläggande inom service, råvaruval för måltider och matlagning. Du kommer också att lära dig hur du städar ergonomiskt och säkert. Hur du kommunicerar och bemöter gäster och kunder ingår också i utbildningen.

Du får en bred praktisk och teoretisk kunskap om matlagning, råvaror, diskhantering och städ. Det är en varierad utbildning med teori varvad med praktisk undervisning i utbildningskök och praktik ute på arbetsplatser.

Du

lär dig om livsmedel.
får kunskaper om produkter och arbetssätt.
kan tolka och tillämpa föreskrifter.
kan utföra arbetet på ett sätt som är säkert så att arbetsskador förebyggs.
kan arbetsmetoder så att goda hygieniska förhållanden uppnås.

Du läser svenska på halvtid samtidigt som du läser yrkeskurser på halvtid.

Efter utbildningen

Du ska efter utbildningen kunna ta ansvar för vanliga arbetsuppgifter i ett kök och du kan arbeta som måltids- och servicepersonal på skolor, äldreboenden och restauranger.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås..

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

OBS!

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur och ev resekostnader i samband med utbildningen.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
0771-276 000
www.csn.se

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås

Utbildningsanordnare
Almåsgymnasiet, Borås,
Alingsåsvägen 36, Borås

Rekommenderade kurser

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Hygien HYGHYG0 100
Matlagning 1 MALMAL01 100
Matlagning 2 MALMAL02 200
Servering SERSER01 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV01 100
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel MÅTBRC0 100
Svenska Individuellt 50%

I utbildningen ingår även en städutbildning – PRYL en 12 dagars utbildning som ej ger gymnasiepoäng men kräver närvaro.
För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.