Enstaka kurser, Vård

Enstaka kurser, Vård 2017-11-16T11:21:17+00:00

Enstaka kurser

Dessa är närdistanskurser på heltid dvs undervisning
1 dag/vecka på Almåsgymnasiet i Borås

Enstaka kurser 

  • Start januari 2018. Ansökan stängd.
Kurs Poäng Anmälningskod
Akutsjukvård 200 AKU0-NDI BR
Äldres hälsa och livskvalitet 200 ÄLD0-NDI BR
Aktivitetsledarskap 100 AKI00S_NDI BR
Mental träning 100 MEN0-NDI BR
IT i vård och omsorg 100 ITI0-NDI BR
Socialpedagogik 100 SOC0-NDI BR
Kost, måltid och munhälsa 100 KOS0-NDI BR
Palliativ vård 100 LIN0-NDI BR
Psykiatri 2 200 PSY02-NDI BR 
Samhällsbaserad psykiatri 100 SAM0-NDI BR
Specialpedagogik 2   100  SOC02-NDI BR
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100  VÅR0-NDI BR
Vårdpedagogik och handledning 100 

VÅD0-NDI BR 

Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet  100  ARVO-NDI BR

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås

Utbildningen genomförs av
Vuxenutbildningen Borås
Fabriksgatan 12

Förutsättningar för att klara utbildningen

Förutsättningarna skiftar beroende på kurs. Besök webbansökan för att läsa mer.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

OBS!

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur och förbrukningsmaterial. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Resekostnader i samband med utbildningen står du själv för.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se