Enstaka kurser, Vård

Enstaka kurser, Vård 2018-01-15T14:03:44+00:00

Enstaka kurser

Dessa är närdistanskurser på heltid dvs undervisning
1 dag/vecka på Almåsgymnasiet i Borås

Enstaka kurser 

  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2.

 

Kurs Poäng Anmälningskod
Aktivitetsledarskap 100 AKI00S-NDI
Mental träning   100 MEN0-NDI BR
IT i vård och omsorg  100 ITI0-NDI BR
Kost, måltid och munhälsa  100 KOS0-NDI BR
Palliativ vård  100 LIN0-NDI BR
Samhällsbaserad psykiatri  100 SAM0-NDI BR
Socialpedagogik 100 SOC0-NDI BR
Vård och omsorg vid demenssjukdom  100 VÅR0-NDI BR
Vårdpedagogik och handledning  100 VÅD0-NDI BR
Äldres hälsa och livskvalitet  100 ÄLD0-NDI BR
Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100 ARVO-NDI BR
     

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås

Utbildningen genomförs av
Vuxenutbildningen Borås
Fabriksgatan 12

Förutsättningar för att klara utbildningen

Förutsättningarna skiftar beroende på kurs. Besök webbansökan för att läsa mer.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

OBS!

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur och förbrukningsmaterial. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Resekostnader i samband med utbildningen står du själv för.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se