Svetsutbildning Mark

Svetsutbildning, grund (Skene) 2017-12-04T08:17:56+00:00

Svetsare, grund 1000 poäng

Anmälningskod MASVET BR

  • Utbildningsort: Skene
  • Heltidsstudier 1 år
  • Start januari 2018. Ansökan stängd.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom bygg eller verkstadsindustrin. Du får en konkurrenskraftig kompetens för arbete som industrisvetsare. Du kan även arbeta inom tillverkning, underhåll och service där kunskaper inom svets efterfrågas.

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på svetsare kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Västsverige.

Upplägg

Svetsutbildningen genomförs enligt utbildningsriktlinjer för Godkända internationell svetsare i en eller flera metoder i MIG/MAG, MMA och TIG.

Du utbildas till den nivå som gäller för internationell plåt- och kälsvetare i respektive metod. Vidarestudier omfattar 500 poäng där du fördjupar dina kunskaper inom en eller flera svetsmetoder.

Kursen skall även ge fördjupad kunskap om olika typer av material och dess påverkan vid svetsning och provning. Du läser om europeiska standarder, kvalitetssäkring och svetsterminologi.

Kursen ger även fördjupade kunskaper i att tolka WPS-anvisningar och standarder för svetsprövning.

Efter utbildningen

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenad företag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av konstruktioner av metall.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska/svenska som andraspråk. 
För fortsättningskurs krävs godkända resultat på grundutbildningen.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

OBS! Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt kursmaterial och eventuella resor.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
0771-276 000
www.csn.se

Utbildningsanordnare


Vuxenutbildningen Mark
Inger Strömberg, Rektor

Lokal
Kunskapens Hus
Varbergsvägen 6, Skene
www.mark.se/vuxenutbildningen 

Kurser som ingår i utbildningen

Grundkurser Kurskod Gymnasiepoäng
Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100
Produktionsutrustning1 PRUPRD01S 100
Svets grund SAASVT0 100
Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100
Kälsvets 1 SAAKÄL01S2 100

Fördjupningskurser Kurskod Gymnasiepoäng
Stumsvets 1 SAASTU01S 100
Stumsvets 2 SAASTU02S 100
Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100
Kälsvets 2 SAAKÄL02S2 100
Kälsvets 1 SAAKÄL01S3 100

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka.