Undertaksmontör

Undertaksmontör 2018-01-12T11:07:59+00:00

Undertaksmontör 1700 poäng

Anmälningskod
MOUTAKMBS BR (Borås)
MOUTAKMHS BR (Halmstad)
MOUTAKMSK BR (Skövde)

  • Heltidsstudier ca 57 veckor
  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2. 

Som undertaksmontör jobbar du i invändig miljö. Arbetet kan innebära jobb på högre höjder. Arbetet är självständigt, även om man även jobbar i arbetslag på större byggnationer. Du kommer även att kunna arbeta med vissa invändiga snickeriarbeten, vilket breddar dina kompetenser på ett företag.

Upplägg

Teoretisk undervisning samt APL (praktik).

Efter utbildningen

Som undertaksmontör kommer du sent in i byggprocessen. Det är vanligt att jobba med tak 3–4 meter över golvet, t.ex. i skolor, men det kan också vara 20 meter upp, som vid ljuddämpning av en industrihall. Ofta får du ta fantasin till hjälp och se det som en utmaning att dölja alla rör och lufttrummor. Det finns hjälpmedel som underlättar borrning och fästning av bärverk samt tunga lyft.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får du själv betala kurslitteratur, dina arbetskläder och ev. skyddsutrustning. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

En del av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. Praktikplatser kan förekomma en bit från Borås och du står själv för eventuella resekostnader.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Notera

Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utbildningen genomförs av
Movant
Petra Rydbacken, verksamhetsansvarig
0725-367 220, petra.rydbacken@movant.se

Rekommenderade kurser

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Bygg och anläggning 1 BYGBYG01 200
Bygg och anläggning 2 BYGBYG02 200
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200
Husbyggnad 1 HUSHUS01 100
Husbyggnad 2 HUSHUS02 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad HUSHUS03 200
Specialyrken 1 HUBSPC01S 100
Specialyrken 2 HUBSPC02S 200
Specialyrken 3 HUBSPC03S 200
Gymnasiearbete 100


För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.