Vård och omsorg med svenska som andraspråk/sfi

Vård och omsorg med svenska som andraspråk/sfi 2018-01-15T13:20:45+00:00

Vård och omsorg  1050
+
svenska som andraspråk/sfi

Anmälningskod VOM5 BR

  • Utbildningsort: Borås
  • Heltidsstudier fem terminer

Detta är en utbildning för dig som är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg. Utbildningen leder till en beredskap för att möta, vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov.

Upplägg

För dig som har utländsk bakgrund och har godkänt på SFI C nivå kan starta med denna vård och omsorgsutbildning.

Du läser omvårdnadskurser samtidigt som du läser SFI D en termin och GRUV under två terminer och svenska som andra språk 1 under fjärde terminen, cirka 50% svenska och 50% vård. Femte och sista terminen är en fördjupning inom vård och omsorg.
Du kommer även att göra praktik inom vård och omsorg flera gånger under utbildningstiden vilket gör att du kommer att arbeta både på kvällar och helger.

Efter utbildningen

Målet är att du ska få en yrkesutbildning som ger dig behörighet att arbeta inom vård och omsorg samtidigt som du kommer att uppfylla de krav för svenska som verksamheterna har för en tillsvidareanställning.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås..

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Obs! Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur, arbetskläder, förbrukningsmaterial samt ev resekostnader. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
0771-276 000
www.csn.se

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås

Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen på Almåsgymnasiet,
Alingsåsvägen 36

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0 100
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Medicin 1 MEDMED01 150
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100

 

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.
För fördjupningens kurser – information ges av utbildningsansvariga.