Vård och omsorgskurser – Distans A & B

Vård och omsorgskurser – Distans A & B 2018-01-12T12:42:57+00:00

Vård och omsorgskurser A och B 400 poäng
Distans

Anmälningskod VOPA BR
Paket A, heltid 20v/halvtid 40v

  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2.

Anmälningskod VOPB BR
Paket B, heltid 20v/halvtid 40v

  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2.

Upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier.
Upprop och slutprov sker på plats i Borås.
Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig en grund att bygga vidare på med ytterligare kurser inom vård och omsorg.

För att få ett diplom inom vård och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är under uppbyggnad, behövs 1500 poäng.

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utbildningen genomförs av
Miroi, 010-788 00 39

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås..

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter kontakta gärna studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Vuxenutbildningen Borås.

Obs! Om du är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda, så måste din hemkommun betala för din utbildning.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur, förbrukningsmaterial samt ev resekostnader. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

 

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Kurser som ingår i utbildningarna

Kurspaket A
Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Medicin 1 MEDMED01 150
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100

Kurspaket B
Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.