VVS-montör

VVS-montör 2018-01-12T11:17:23+00:00

VVS-montör 1500 poäng

Anmälningskod MOVVSGB BR

  • Utbildningsort: Göteborg
  • Heltidsstudier ca 49 veckor.
  • Start april 2018.
  • Ansökan öppen 15/1 till 15/2. 

Arbeta med service, ombyggnad och nybyggnation. En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Det är inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar utan även i sjukhus, affärskomplex, kontor och andra byggnader.

Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, som t.ex.  att numera används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. Och givetvis även vara händig nog att utföra dem.

 

Mål
Utbildningen ska ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för VVS-montörer inom branschen.

Efter utbildningen

Branschprov
För att få avlägga branschprov krävs det att du förutom godkänt i ovanstående yrkeskurser och gymnasiearbete även har godkänt i följande kurser.
Engelska 5 eller Engelska A 100 A
Matematik 1 eller Matematik A 100 p
Svenska 1 eller Svenska A 100 p Du ska även ha arbetat det antal timmar som krävs på ett företag som är medlem hos hos VVS-Företagen eller som har hängavtal VVS med Byggnads.
Läs mer på vvsyn.se

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen i Borås

Utbildningen genomförs av
Movant
Petra Rydbacken, verksamhetsansvarig
0725-367 220, petra.rydbacken@movant.se

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås..

Utbildningen startar under förutsättning att vi får tillräckligt antal sökande.

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg: F.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial samt ev resekostnader. Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

 

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

0771-276 000
www.csn.se

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs Kurskod Gymnasiepoäng
Praktisk ellära ELLPRA0 100
Gymnasiearbete VVS- och fastighetsprogrammet GYARVF 100
Injusteringsteknik SYSINJ0 100
Systemuppbyggnad SYSSYT0 100
Värmelära SYSVÄM0 100
Verktygs- och materialhantering VEKVEK0 100
Entreprenadteknik VVIENT0 100
Sanitetsteknik 1 VVSSAN01 100
Sanitetsteknik 2 VVSSAN02 100
VVS gassvetsning rör VVSVVG0 100
VVS svets och lödning rör VVSVVS0 100
VVS-teknik VVSVVT0 200
Värmeteknik 1 VVSVÄR01 100
Värmeteknik 2 VVSVÄR02 100

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.