Westum 2017

Westum 2017 2017-04-11T15:53:31+00:00
Westums styrelse 2017

Westums styrelse 2017

Westums årskonferens 2017

Westum är en organisation av lärcentras och vuxenutbildningar i Västsverige som samarbetar kring gemensamma utvecklingsfrågor.

Hur ska man som företag och organisation möta samtidens förändringar. Under två dagar samlades Westum för att ta del av inspirerande föreläsningar och få en inblick i Westums pågående projekt för att kunna vara med i Westums utvecklingsarbete kring hur utbildningssektorn kan hjälpa företagen att möta framtiden.

För att få igång tankarna och se nya sätt att arbeta öppnade konferensen med föredrag av Niklas Hedin – CEO, Centiro (Solutions Ledarskap i förändring) och Göran Persson (Hur får vi alla att dra åt samma håll). Det gemensamma temat var att se vilken betydelse ledarskapet har för organisationen. 
Skapar du som ledare motivation och engagemang eller är du en av orsakerna till att motivationen brister?

Efter det fick deltagarna en nulägesrapport om EU-projekten Kobra och Erasmus+ för att sedan följas av Westums årsstämma.

Dag två handlade om Westums utvecklingspunkter och deltagarna hade en workshop där de diskuterade Westum utifrån de tankar som kommit fram och utifrån det uppdrag som Westum har.

Till sist inspirerade föreläsning på ämnet ”Att synas på nätet med strategisk storytelling” av Åsa Rydhard.