Följ BRvux Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 3,
maj 2021

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar vi om ett snabbspår till textilbranschen och kompetensplattformen som visar på olika branschers kompetensbehov.
Vi hälsar Pia Solberg välkommen som ny rektor i MARK och vuxenutbildningen blir ännu starkare genom ett brett samarbete.

Trevlig läsning önskar Anita Lomås, Rektor

Nyhetsbrev 2,
april 2021

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar vi om Västsvenska Handelskammarens projekt Yrkestrainee. Helena Liljedorff berättar om sin spännande utbildning till hovslagare och den nya gymnasielagen ger möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden och få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Trevlig läsning önskar Anita Lomås, Rektor

Nyhetsbrev 1,
februari 2021

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar vi om Hermods verksamhet och samarbete med BRvux. Ove Lillestöl ger Västsvenska Handelskammarens syn på hur viktig kompe-tensförsörjning är för vår bygd och Barnskötarutbildningen, som utgår från Vårgårda och Borås, sker nu helt på distans.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 6,
december 2020

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar Kent Otterdahl och Kenan Jukovic om språkombudens verksamhet som bidrar till en öppen och trygg arbetsplats. Att studera på distans ökar och Telebild underlättar för regionens åtta kommuner att erbjuda fler intressanta utbildningar. 

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 5,
november 2020

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar vi om yrkeshögskolan som, tillsammans med arbetslivet, utbildar elever som snabbt får jobb efter examen. Från en dag till en annan gick vuxenutbildningen över till distansstudier på grund av covid-19. Hur smidigt gick övergången för personal och elever? Zabina Hall utbildar sig till barnskötare och har redan funderingar på att vidareutbilda sig.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 4,
oktober 2020

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar vi om Linda och Jesper som utbildar sig till florist respektive kock. Politiker från Tranemo och Marks kommuner tycker att Boråsregionens vuxenutbildning ger styrka över gränserna med sitt stora utbud av yrkesutbildningar. Språkombudsutbildare berättar om fördelen med att kommunicera på sin arbetsplats. Välkommen till höstens utbildningsmässa som är digital.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 3,
maj 2020

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar vi om Kompetensplattform Boråsregionen och dess arbete. Vid sexton års ålder lämnar Ali Qurbani Afghanistan för att ta sig till Sverige. Hör hans spännande historia. På grund av pandemin konverterade vuxenutbildningen den årliga utbildningsmässan till att bli helt digital.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 2,
april 2020

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar vi om vår digitala utbildningsmässa och gör ett porträtt på Mats Spånberg, rektor för vuxenutbildningen i Svenljunga. Vår enhetschef Christina Eklund berättar om Lärcentrum och Nicole Bouer från Arbetsförmedlingen informerar om Dua, Delegation för Unga & Nyanlända till arbete.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 1,
mars 2020

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer informerar vi om att vuxenutbildningen på grund av risken att smittas av coronaviruset nu undervisar på distans. Skolverket har varit på sitt årliga besök och genomfört ett uppskattat dialogsamtal. Vuxenutbildningens ettåriga cafébiträdesutbildning startar ytterligare en grupp med intresserade elever. Tillsammans med vuxenutbildningen genomför Västra Handelskammaren pilotprojektet Yrkestrainee.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 5,
november 2019

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!

I detta nummer presenterar vi kommunalråd Anna Svalander som ansvarar för utbildning och kultur i Borås Stad. Malin Jagetun startade sin bana som bagare via vuxenutbildningen och driver idag eget bageri. Mia Sundström berättar om Telebild som ingår i boråsregionens Lärcentrum och är till för bland annat elever som studerar på distans eller som av andra orsaker behöver en anpassad studiemiljö.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 4,
oktober 2019

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!
I detta nummer berättar vi om ett ökat intresse för trädgårdsutbildning för till exempel skötsel av parker, kyrkogårdar och övriga utomhusanläggningar. Vår vårdelev Nimca Ibdow har varit på en spännande praktik i Nederländerna via Erasmus+ och vi ger ett porträtt av vuxenutbildningens intendent Sead Omerovic.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 3,
april 2019

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!
I detta nummer konstaterar vi att årets utbildningsmässa blev en lyckad tillställning. Vi ger ett porträtt av Åsa Nätterlund som är rektor för vuxenutbildningen i Vårgårda och Herrljunga. Christina Player Pellby berättar om sitt arbete som Regional processledare för Vård och omsorgscollege i Sjuhärad.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 2,
april 2019

I detta nummer presenterar vi Monzer Mobarak från Libanon som har genomgått en VVS-montörsutbildning parallellt med SFI och fick arbete direkt efter utbildningen. Vi gör ett porträtt på Andreas Cerny som sedan nyår är ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildingsnämnden. Kvalitetssamordnare Jonas Wieszkos och  intendent Sead Omerovic visar, med hjälp av statisstik, vuxenutbildningens måluppfyllelse och ökad omsättning.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 1,
februari 2019

I detta nummer presenterar vi Niklas Petterson som är branschstrateg på arbetsförmedlingen.
Christopher Nilsson är rektor för vuxenutbildning inom Västra Götalands naturbruksförvaltning.
Han tycker att fler bör få sin försörjning inom de gröna näringarna. Mia Sundström berättar att
digitalisering inom skolans värld ökar och hur förändringen påverkar både elever och pedagoger.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 5,
oktober 2018

I detta nummer presenterar vi Camilla Winter som startat sitt arbete som internationell koordinator. Digitalisering är en hjärtefråga för kompetensmäklarna Klas Ekdahl och David Raja. Mikael Oinas är en av vuxenutbildningens nio studie- och yrkesvägledare.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 4, september 2018

I detta nummer presenterar vi Christer Samuelsson som är ny förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad. Dessutom, inlästa läroböcker ökar förståelsen och Sofia Magnusson har genomgått utbildningen Handel och kundservice.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 3,
maj 2018

I detta nummer presenterar vi Dennis Reinhold som är chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun och Maria Johansson kurator på vuxenutbildningen i Borås. Muhammed Mardini är först ut att studera lager och logistik på SPEED Group.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 2,
mars 2018

Vuxenutbildningen har gett mig ökat självförtroende, säger Laila Alsaleh från Jordanien. Hon sökte och blev antagen till utbildningen Barnskötare, Lärling. Badmästare är ett annat bristyrke. Hösten 2017 startade därför vuxenutbildningen en eftergymnasial lärlingsutbildning. Borås Stad är en fantastisk kommun att samarbeta med tycker Leif Johansson som är chef för Arbetsförmedlingen i Borås sedan första oktober 2017.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 5, november 2017

I detta nummer presenterar vi det Industritekniska programet på IMI Hydronic Engineering i Annelund.

Vi gör ett porträtt på Birgitta Örtengren-Yngve, rektor vuxenutbildningen Vårgårda/Herrljunga. Vi besöker även de nya lokalerna på Sparregatan i Borås där det finns utbildningar till barnskötare, handel&undservice och som lärling.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 4, september 2017

I detta nummer presenterar vi kommunförbundets nya förbundsdirektör.

Genom ERASMUS+ har några av våra vårdlärare varit på studiebesök till Sicilien och kockeleven Thanongsak Maisungnoen har praktiserat i Spanien.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 3,
maj 2017

I detta nummer berättar Anders Hoof och Solveig Lindh om deras studieresa till Aachen. Ingo Malm undervisar i den spännande utbildningen Handel och Kundservice som näringslivet efterfrågar.

Vi hälsar Kristina Knutsson välkommen. Kristina representerar Bollebygd i Boråsregionens Vuxenutbildning.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 2,
april 2017

I detta nummer berättar vi om Felicia Lundberg som efter Yrkesvux startat eget företag med tre kollegor.

Jonas Wieszkos  är Vuxenutbildningens kvalitetssamordnare. Han tycker att bra statistiskt underlag genererar bra beslut.

Besöksnäringen har fått en kompetensmäklare. David Raja arbetar för att skapa kompetensförsörjande åtgärder inom hela Boråsregionen.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Nyhetsbrev 1,
mars 2017

I detta nummer berättar vi om BRvux kockutbildning via Astar.

Lars-Gunnar Johansson är gymnasiechef och ansvarig för vuxenutbildningen i Tranemo. Vi hälsar honom välkommen som representant i Boråsregionens Vuxenutbildning.

Emma Axelsson studerar till kock och har fått en spännande praktikplats i Turkiet.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.