Leif Johansson

Leif Johansson är chef för Arbetsförmedlingen, AF,  i Borås sedan första oktober 2017. Han har bred erfarenhet från AF genom tidigare arbete i Säffle/Årjäng samt Norra Älvsborg. I Södra Älvsborg, som omfattar Mark, Borås, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo och Bollebygd, arbetar cirka 180 personer.

– Det har varit en intressant resa bland annat genom bostadsbubblan på nittiotalet med hög arbetslöshet. Nu upplever vi en högkonjuktur utan dess like där det är fullt drag i nästan alla branscher. Det innebär också brist på arbetskraft nästan överallt, säger Leif Johansson.

– En viktig arbetsuppgift är att hålla våra studie- och yrkesvägledare uppdaterade och ge information om vad som händer på arbetsmarknaden idag. Vårt uppdrag är också att samverka med kommuner, skolor, näringsliv och övriga marknadsaktörer. Där är Borås Stad en fantastisk kommun att samarbeta med eftersom vi ser olika saker och skapar lösningar tillsammans. Det gäller till exempel DUA – Delegationen för unga & nyanlända till arbete – där regeringen har gett i uppdrag till kommuner att samverka för att få unga och nyanlända i arbete eller studier. Det har slagit väl ut och nu är det dags för nästa steg.

– I september ska vi vara fullt uppkopplade till vår nya moderna digitala miljö. Besökare ska kunna koppla upp sig direkt till kundtjänst via till exempel Skype. Det blir enklare, man äger sitt ärende och kan se var det ligger i beslutskedjan, avslutar Leif Johansson.