Om BRvux

Boråsregionens Vuxenutbildning erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna:

Vi är flexibla

Vi är till för dig och försöker vara så flexibla som möjligt. Därför har vi fem kursstarter per år (även om inte alla utbildningar startar fem gånger per år) , otraditionella ansökningsperioder och friare studieformer. Vi tillämpar flera undervisningsformer och stöd i lärandet av text, bild, ljud och multimedia, som Internet eller videokonferenser.

Upplägg
I utbildningarna kan det finnas möjlighet till validering och det kan ingå praktik. Det flexibla upplägget kan också innebära att du inte behöver åka till utbildningen varje dag. Du kan även studera yrkesutbildningar helt på distans.

De teoretiska går dag- eller kvällstid. Flera utbildningar kan även läsas på närdistans.

Praktik utomlands
Du har också praktik i många utbildningar och delar av denna kan göras utomlands. Du får ersättning för resa och uppehälle.
Ta kontakt med koordinator Anki Holst om du är intresserad.
Ann-Katrine.Fransson.Holst@boras.se eller 076 – 888 81 10

Mer information
För mer information gällande flexibla inslag se respektive utbildningsbeskrivning.

Vårt samarbete BRvux

Tillsammans ger vi dig som är kommuninvånare i Boråsregionen ett brett utbud av utbildningar. Tillsammans kan vi ha många fler utbildningar än vi skulle kunna ha var för sig.

Vi har både praktiska och teoretiska kurser och fokuserar på dem som är efterfrågade av näringslivet.

Kobra

Skandinavien står inför stora utmaningar. För att förbättra kompetensen har vi i Västsverige tillsammans med kommuner i Sydnorge och på Jylland i Danmark börjat samarbeta och utbyta kunskap över gränserna för att bättre möta framtidens behov.

(Kobra är ett projekt inom Westum)

Vad är Westum

Westum är en samlingsorganisation för 34 lärocentra/vuxenutbildningar i Västsverige. Tillsammans arbetar vi för att bistå i kompetensutvecklingen i vår region.