Movant

Vuxenutbildningen
Borås Stad

Almåsgymnasiet Borås

Naturbruksskolorna i Västra Götaland

Vuxenutbildningen i Mark

Viskastrandsgymnasiet Borås

Hermods

Astar

Kompetensutvecklingsinstitutet

Vuxenutbildningen Herrljunga/Vårgårda

Jensen education