Våra samarbetspartners

Vuxenutbildningen
Borås Stad

Movant

Almåsgymnasiet Borås

Vuxenutbildningen i Mark

Viskastrandsgymnasiet Borås

Hermods

Kompetensutvecklingsinstitutet

Astar

Vuxenutbildningen Herrljunga/Vårgårda

Jensen education

Naturbruksskolorna i Västra Götaland