• SeQF/EQF: 4
  • Location of education: Skara and Töreboda
  • Duration: 50 weeks, full time
  • 500 Swedish ”gymnasiepoäng” (upper secondary credits)

Courses included in the program

At the home page Kunskapskrav you can read more about the courses. In Swedish.

  • Kurs och Gymnasiepoäng
  • Beskärning och trädvård, 100p (SKÖBEK0)
  • Entreprenörskap och företagande, 100p (FÖRENT0)
  • Marken och växternas biologi, 100p (BIGMAN0)
  • Mångbruk av skog, 100p (SKOMÅN0)
  • Trädgårdsodling – specialisering, 100p (TRRTRA00S)
  • Totalt 500 poäng

Vuxenutbildningen Borås

(adult education Borås)
E-mail: komvux@boras.se

Headmaster Anita Lomås
E-mail: anita.lomas@boras.se

Provider

Naturbruksskolorna in Västra Götaland
E-mail: naturbruk.vuxenutbildning@vgregion.se

Principal Christopher Nilsson
E-mail: christopher.nilsson@vgregion.se