• SeQF/EQF: 4
 • Location of education: Borås
 • Duration: 41 weeks, Full time
 • 1100 Swedish ”gymnasiepoäng” (upper secondary credits)

Courses included in the program

At the home page Kunskapskrav you can read more about the courses. In Swedish.

 • Kurs
 • Aktivitetsledarskap
 • Akut omhändertagande
 • Bad- och friskvårdsanläggningar
 • Drift och underhåll av fritidsanläggningar
 • Fritid och friskvårdsverksamheter
 • Ledarskap och organisation
 • Medicin 1
 • Service och bemötande
 • Specialpedagogik 1
 • Orienteringskurs
 • Totalt
 • Gymnasiepoäng
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 200
 • 100
 • 150
 • 100
 • 100
 • 50
 • 1100

Adult education Borås

(Vuxenutbildningen Borås)

E-mail: komvux@boras.se

Headmaster Anita Lomås
e-mail: anita.lomas@boras.se