• SeQF/EQF: 4
 • Location of education: Vårgårda
 • Duration: 25 weeks, Full time
 • 500 Swedish ”gymnasiepoäng” (upper secondary credits)

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.
På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

 • Kurs
 • Yrkestrafik
 • Persontrafik
 • Totalt
 • Gymnasiepoäng
 • 300
 • 200
 • 500

Adult education Borås

(Vuxenutbildningen Borås)

E-mail: komvux@boras.se

Headmaster Anita Lomås
e-mail: anita.lomas@boras.se

Provider