• SeQF/EQF: 4
 • Utbildningsort Skara och Töreboda
 • 60 veckor, halvtidsstudier
 • 600 gymnasiepoäng

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov.
På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

 • Kurs och gymnasiepoäng
 • Marken och växternas biologi, 100 p (TRSTRG0)
 • Trädgårdsmaskiner, 100 p (TRSTRG0)
 • Beskärning och trädvård, 100 p (SKÖBEK0)
 • Skötsel av utemiljöer, 100 p (SKÖSKÖ0)
 • Trädgårdsanläggning 1, 100 p (TRDTRÄ01)
 • Växtkunskap fastighetsskötsel, 100 p (VÄXVÄK0)
 • Totalt 600 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Naturbruksskolorna i Västra Götaland

Växel
Telefonnummer
Mobil: 010 – 455 08 30

E-post
naturbruk.vuxenutbildning@vgregion.se

Rektor Christopher Nilsson
Telefonnummer
Mobil: 070 – 082 29 55

E-post
christopher.nilsson@vgregion.se