• SeQF/EQF: 4
  • Location of education: Angereds Gård, Angered
  • Duration: 30 weeks, part time
  • 300 Swedish ”gymnasiepoäng” (upper secondary credits)

Courses included in the program

At the home page Kunskapskrav you can read more about the courses. In Swedish.

  • Kurser, totalt 300 poäng
  • Entreprenörskap och företagande, 100 p (FÖRENT0)
  • Trädgårdsodling – specialisering, 100 p (TRRTRA00S)
  • Trädgårdsodling – specialisering 2, 100 p (TRRTRA00S2)

Adult education Borås

(Vuxenutbildningen Borås)

E-mail: komvux@boras.se

Headmaster Anita Lomås
E-mail: anita.lomas@boras.se

Provider

Naturbruksskolorna i Västra Götaland

E-mail: naturbruk.vuxenutbildning@vgregion.se

Principal: Christopher Nilsson
E-mail: christopher.nilsson@vgregion.se