• Childcare : pre-school teacher assistant

  genrebild på mobil
 • SeQF/EQF: 4
 • Location of education: Borås
 • Duration: 52 weeks, Full time
 • 1300 Swedish ”gymnasiepoäng” (upper secondary credits)

Courses included in the program

At the home page Kunskapskrav you can read more about the courses. In Swedish.

 • Kurs
 • Barns lärande och växande
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet
 • Specialpedagogik 1
 • Totalt
 • Gymnasiepoäng
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 200
 • 100
 • 100
 • 1300

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Fabriksgatan 12